Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναγκαστική Εκτέλεση – Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης για το ποσό των 59.030,43 ευρώ – ΜονΠρωτΘεσ. 3509/2017

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

Ανακοπή κατά Κατασχετηρίου εις Χείρας Τρίτων – Επίδοση για δεύτερη φορά εντός του έτους των ίδιων επιταγών προς πληρωμή – Σιωπηρή παραίτηση από τις προηγούμενες, που θεωρείται ότι ουδέποτε ασκήθηκαν – Ακύρωση του Κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων, που στηρίζεται εν μέρει σε αυτές.
(άρθρα 933 παρ. 1,2, 924, 926 παρ. 2, 294, 295, 299, 919, 922 ΚΠολΔ, 167 ΑΚ)
(περίληψη κειμένου)

Ανακοπή για την ακύρωση Κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων. Επίδοση για δεύτερη φορά εντός του ίδιου έτους δύο εκ των επιταγών προς πληρωμή, στις οποίες στηρίζεται, εν μέρει, το εν λόγω Κατασχετήριο. Με αυτές συγκοινοποιείται, για πρώτη φορά, και Πιστοποιητικού Κληρονομητηρίου κατ’άρθρο 919 ΚΠολΔ. Η επίδοση των δεύτερων αυτών επιταγών, εντός του ίδιου έτους, ενόψει και του περιεχομένου τους, συνιστά σιωπηρή παραίτηση από τις πρώτες, στις οποίες στηρίζεται εν μέρει το Κατασχετήριο. Η παραίτηση αυτή ενεργεί αναδρομικά, με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι οι πρώτες ουδέποτε ασκήθηκαν και ουδέποτε υπήρξαν. Ως εκ τούτου, το προσβαλλόμενο Κατασχετήριο εις χείρας τρίτων που στηρίζεται εν μέρει σε αυτές πρέπει να ακυρωθεί, για το ποσό των 59.030,43 ευρώ, που αυτές αφορούν.

 
Theodora TzikaΑναγκαστική Εκτέλεση – Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης για το ποσό των 59.030,43 ευρώ – ΜονΠρωτΘεσ. 3509/2017
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ