ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

—  ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  

Στο δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών», η πολυετής παρουσία μας στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης, η επιστημονική κατάρτιση, η εξειδίκευση, η εμπειρία και η συνεχής επιμόρφωση μας κατέστησαν ένα από τα πλέον εξειδικευμένα γραφεία στον τομέα του ποινικού δικαίου. Έχουμε χειριστεί με επιτυχία πλήθος υποθέσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις που τέμνουν περίπλοκα νομικά ζητήματα ουσιαστικού ποινικού και ποινικού δικονομικού δικαίου. Με γνώμονα την απόλυτη προάσπιση των δικαιωμάτων των εντολέων μας, με επαγγελματισμό και ανθρωποκεντρική προσέγγιση της κάθε περίπτωσης, που για εμάς είναι ξεχωριστή, αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του ποινικού δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας από το στάδιο της προδικασίας, έως την επ’ ακροατηρίω διαδικασία σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου.
Χειριζόμαστε την κάθε υπόθεση με βάση την ιδιαίτερη φύση και τα χαρακτηριστικά της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κάτωθι τομείς εξειδίκευσης:

 • Παραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών
 • Σύσταση και Λειτουργία Εγκληματικών Οργανώσεων
 • Οικονομικό Έγκλημα / Φορολογικές Παραβάσεις
 • Εγκλήματα κατά της ζωής.
 • Εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
 • Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας (σωματικές βλάβες)
 • Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (πλαστογραφία)
 • Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (παραχάραξη)
 • Παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων (Ν. 2168/1993)
 • Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (υπεξαίρεση στην υπηρεσία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος)
 • Παραβάσεις του Νόμου 3500/2006 για την αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας
 • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση)
 • Εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (εκβίαση, απάτη, απιστία)
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 • Παραβάσεις Αγορανομικών / Υγειονομικών Διατάξεων

Το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης συνιστά έναν περίπλοκο και δυσχερή κλάδο του δικονομικού δικαίου. Η αντιμετώπιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτεί επιστημονική κατάρτιση, εξειδίκευση και ετοιμότητα. Η άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο ενδίκων βοηθημάτων αποτελεί το μοναδικό μέσο άμυνας του οφειλέτη όταν επισπεύδεται σε βάρος της περιουσίας του αναγκαστική εκτέλεση βάσει εκτελεστού τίτλου.
Το δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στον τομέα αυτό του δικαίου, αναλαμβάνει με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα την προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων μας, σε βάρος των οποίων υφίσταται εκκρεμής ή επικείμενη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, με την άσκηση των κατάλληλων, στην κάθε περίπτωση, ενδίκων βοηθημάτων.
Ειδικότερα παρέχουμε νομικές υπηρεσίες στα παρακάτω θέματα:

 • Κατασχέσεις κινητών και ακινήτων
 • Κατασχέσεις εις χείρας τρίτου
 • Κατάθεση Ανακοπών και Αιτήσεων Αναστολής εκτέλεσης , με αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής κατά :

α) Διαταγών Πληρωμής
β) Κατασχετηρίων εις Χείρας Τρίτων
γ) Εκθέσεων Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακινήτων
δ) Εκθέσεων Αναγκαστικού Πλειστηριασμού

 • Κατάθεση Ανακοπών για τη διόρθωση της Κατασχετήριας Έκθεσης ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμησή του και την τιμή πρώτης προσφοράς.

Αστικό Δίκαιο
Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» αναλαμβάνει υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του αστικού δικαίου. Ειδικότερα, χειριζόμαστε υποθέσεις οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ενοχικού δικαίου τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής, όσο και σε επίπεδο δικαστηριακής επίλυσης των ανωτέρω διαφορών, ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων. Ενδεικτικά, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες στα παρακάτω θέματα:

 • Θέματα οικογενειακού δικαίου, όπως γαμικές διαφορές, σχέσεις γονέων και τέκνων, ζητήματα ρύθμισης επιμέλειας, διατροφής κλπ.
 • Εκπροσώπηση σε θέματα μισθωτικών διαφορών
 • Παροχή νομικής υποστήριξης σε θέματα κληρονομικού δικαίου.
 • Ίδρυση σωματείων, επαγγελματικών οργανώσεων
 • Διαφορές Εμπραγμάτου Δικαίου
 • Αδικοπραξίες (Ζητήματα Αποζημιώσεων)

Εργατικό Δίκαιο
Η εμπειρία μας σε νομικά ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού καλύπτει, πέραν της δικαστηριακής πρακτικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις για κάθε είδους εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό, στο Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» παρέχονται υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών ενώπιον Διοικητικών Αρχών, καθώς και Πολιτικών, Διοικητικών & Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας. Προσφέρονται εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε θέματα ατομικών και συλλογικών εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα, όσον αφορά την έναρξη και την εξέλιξη της εργασιακής σχέσης, τους όρους εργασίας, τις παρεπόμενες εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις συνέπειες μεταβίβασης ή αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων & τη λύση των εργασιακών σχέσεων.

Η χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά στα τροχαία ατυχήματα. Η διαδικασία διεκδίκησης αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα είναι μία διαδικασία περίπλοκη από νομικής απόψεως, αλλά και επίπονη συναισθηματικά για τους εμπλεκομένους και τους συγγενείς των θυμάτων, στην περίπτωση που αυτό είχε ως συνέπεια την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή τον θανατηφόρο τραυματισμό.
Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» με γνώση και αφοσίωση, αναλαμβάνει από την πρώτη κιόλας στιγμή, με την παράλληλη συνδρομή ειδικών επιστημόνων συνεργατών μας (ιατρών, μηχανικών), τη νομική καθοδήγηση των εμπλεκομένων και την εκπροσώπηση των παθόντων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Στόχος μας είναι η επιδίκαση δίκαιης αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης στους παθόντες και στους συγγενείς των θυμάτων σε περίπτωση θανατηφόρου τραυματισμού.
Επίσης, αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση των εντολέων μας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.

Εμπορικό Δίκαιο
Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών», ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις και εξελίξεις, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς του Εμπορικού και Εταιρικού Δικαίου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ζητήματα αναφορικά με την σύσταση εταιριών (ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία), την τροποποίηση του καταστατικού τους και τη λύση αυτών, τη σύνταξη εταιρικών εγγράφων και την εκπροσώπηση εταιριών ενώπιον κάθε αρχής ή Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

 • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αξιογράφων.
 • Έκδοση διαταγών πληρωμής βάσει πιστωτικών τίτλων.
 • Σύνταξη και εκδίκαση ανακοπών, αιτήσεων αναστολής
 • Σύσταση και οργάνωση κάθε είδους προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας
 • Λύση και εκκαθάριση κάθε είδους εταιρίας, θέματα προσωρινής διοίκησης.
 • Κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα σχετικά με συμβάσεις διανομής , εμπορική αντιπροσωπεία, συμβάσεις εκμετάλλευσης

Τραπεζικό Δίκαιο
Η εξειδίκευση και η εμπειρία μας στον τομέα του Τραπεζικού Δικαίου παρέχει τα εχέγγυα για την βέλτιστη εκπροσώπηση των εντολέων μας σε υποθέσεις τραπεζικού Δικαίου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Στο Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε ζητήματα διαπραγμάτευσης όρων δανειακών συμβάσεων και ρυθμίσεως οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα από τοκοχρεολυτικά δάνεια και από συμβάσεις ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασμών.
Ειδικότερα, οι νομικές υπηρεσίες μας καλύπτουν τα ακόλουθα:

 • Δάνεια επιχειρηματικά και καταναλωτικά
 • Συμβουλές σχετικά με την κατάρτιση τραπεζικών συμβάσεων και την ερμηνεία των όρων τους.
 • Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων
 • Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
 • Επενδυτικές συμβάσεις

Οι σκληρές οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών και η πέρα από κάθε πρόβλεψη παρατεταμένη οικονομική κρίση, οδήγησαν στη διαπίστωση της απόλυτης αναγκαιότητας της θέσπισης του νόμου Κατσέλη με αριθμό 3869/2010, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, που στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το Ν. 4161/2013 και πρόσφατα με τους νόμους 4336/2015 και 4346/2015.
Οι ρυθμίσεις του συγκεκριμένου νόμου, που έχει ευρύτατη εφαρμογή, δίνουν τη δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που περιήλθαν χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, να προβούν σε ρύθμιση και απαλλαγή από μέρος ή από το σύνολο αυτών.
Πέραν τούτου, στη διάθεση των πολιτών υπάρχουν και άλλες δυνατότητες διενέργειας εξώδικων και δικαστικών ενεργειών με αντικείμενο τη μείωση των επιτοκίων, τη μείωση των μηνιαίων δόσεων δανείων και τη διεκδίκηση αναδρομικά, υπερβολικών ποσών τόκων που έχουν ήδη καταβληθεί.
Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» ανταποκρινόμενο στις παραπάνω ανάγκες των δανειοληπτών, και με σκοπό τον απεγκλωβισμό τους και την επανένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή, αναλαμβάνει και χειρίζεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις παραπάνω υποθέσεις υπερχρέωσης.

Στον ευρωπαϊκό χώρο που αποτελείται από κυρίαρχα κράτη, η διευκόλυνση της αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων δεν είναι μόνον ευκταία αλλά και απαραίτητη. Εάν ένας ευρωπαίος πολίτης, κατήγαγε δικαστική νίκη σε ένα κράτος μέλος, αλλά δυσκολεύεται να επιτύχει αναγνώριση και εκτέλεση της δικαστικής απόφασης σε άλλο κράτος μέλος, παραμένει απροστάτευτος, παρά την επιτυχή προσφυγή του στα δικαστήρια.
Η ΣυμβΒρ, ο Κανονισμός 44/2001 και το νεότερο νομοθέτημα, ο Κανονισμός 1215/2012, προορίζονται να ενισχύσουν στο εσωτερικό της Ένωσης, την έννομη προστασία των προσώπων που είναι εγκατεστημένα εντός αυτής.
Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» αναλαμβάνει υποθέσεις, που αφορούν αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, που εκδόθηκαν από δικαστήρια άλλων κρατών – μελών, όπως και υποθέσεις όπου τίθενται ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου.
Παρέχουμε νομικές συμβουλές και χειριζόμαστε νομικές υποθέσεις όλων των κλάδων του δικαίου, που έχουν διασυνοριακά χαρακτηριστικά, όπως υποθέσεις εμπορικού, εργατικού και οικογενειακού δικαίου.

Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός οικονομικών μεταναστών και πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα, η ρύθμιση των εργασιακών τους σχέσεων με Έλληνες ή αλλοδαπούς εργοδότες και η προάσπιση των δικαιωμάτων τους αποτελούν μείζον νομικό ζήτημα. Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην χώρα μας, την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως και την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο ενδίκων βοηθημάτων κατά της διοικητικής ή δικαστικής τους απέλασης.
Ειδικότερα αναλαμβάνουμε:

 • Την κατάθεση Αιτήσεων και νομική υποστήριξή τους στα σημεία υποδοχής των αλλοδαπών, που είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Περιφέρειας,
 • Την παροχή νομικών συμβουλών και τη διενέργεια των προβλεπομένων από το νόμο διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση αδειών διαμονής:
  α) για εργασία,
  β) για ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα
  γ) για ειδικούς λόγους
  δ) για εξαιρετικούς λόγους
  ε) για οικογενειακή επανένωση
 • Την κατάθεση αιτήσεων για την πολιτογράφηση αλλοδαπών – κτήση ελληνικής ιθαγένειας
 • Την άσκηση αντιρρήσεων (565ΚΠΔ), κατά της Δικαστικής απέλασης αλλοδαπών
 • Την άσκηση Αίτησης Ακύρωσης και Αίτησης Αναστολής, με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, κατά της Διοικητικής Απέλασης αλλοδαπών
 • Την Άσκηση Αντιρρήσεων κατά της προσωρινής κράτησης.

Διοικητικό Δίκαιο
Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των εντολέων του ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, όλων των βαθμών δικαιοδοσίας, για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ πολιτών και κράτους ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση, μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης. Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη, από την απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές), έως τη δικαστική τομή αυτών, με την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.
Ειδικότερα, παρέχουμε νομικές υπηρεσίες, ενδεικτικά, στους κάτωθι τομείς:

 • Εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών αρχών σε υποθέσεις επιβολής προστίμων και διοικητικών ποινών.
 • Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγών
 • Σύνταξη ενστάσεων, αγωγών και προσφυγών σχετικά με ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική και συλλογική βάση, παροχή νομικών συμβουλών σε συνταξιοδοτικά ζητήματα, δικαστική επίλυση διαφορών από τη λειτουργία των κλάδων ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας
 • Διοικητικές συμβάσεις, συμβάσεις δημοσίων έργων και παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, δικαιοπραξίες με ΟΤΑ σχετικές με μίσθωση ή αγοραπωλησία ακινήτων.
 • Ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Εφετείων όλης της χώρας.

 

Φορολογικό Δίκαιο
Η δαιδαλώδης φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται υπό συνεχείς τροποποιήσεις, δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερη σύγχυση τόσο στα φυσικά πρόσωπα όσο και στις εταιρίες.

Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» αναλαμβάνει την εκπροσώπησή σας, τόσο εξωδίκως, ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών, όσο και δικαστικώς, σε υποθέσεις που αφορούν ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εισπράξεις Φόρων & Τελών
 • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Φορολογικοί Έλεγχοι – Πρόστιμα
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
 • Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων
 • Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών & Γονικών Παροχών
 • Ειδικό Φόρο Επί Των Ακινήτων
 • Φορολογία Ακίνητης περιουσίας
 • Διπλή Φορολόγηση
 • Εικονικά Τιμολόγια (Πρόστιμα, Ποινική Δίωξη)
 • Είσπραξη Απαιτήσεων μέσω Εφορίας (ΚΕΔΕ)

 

Αθλητικό δίκαιο
Οι διαφορές στο χώρο του αθλητισμού είναι πολυποίκιλες και σύνθετες, λόγω του εύρους των θεμάτων που παρουσιάζουν και των προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης στη βάση διαφορετικών κανόνων και τομέων του δικαίου. Το Δικηγορικό γραφείο «Θεοδώρας Αχ. Τζήκα και Συνεργατών» χειρίζεται υποθέσεις αθλητικού δικαίου, ήτοι υποθέσεις που αφορούν συμφωνίες ή διαφορές μεταξύ αθλητών και των σωματείων που ανήκουν. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουμε:

 • Την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών σωματείων
 • Τη διεκπεραίωση συμβολαίων
 • Τις διαφορές που αναφύονται ανάμεσα σε αθλητές και σωματεία
 • Τη σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση προσφυγών.
 • Την υπεράσπιση σε αδικήματα που διώκονται με βάση τον αθλητικό νόμο
Theodora TzikaΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ