ΤΖΗΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Παγω

Η Θεοδώρα Τζήκα υπήρξε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών από το 2004 έως το 2006. Από το 2007 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Είναι Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, με ειδίκευση στους τομείς του Ποινικού Δικαίου, του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης και του Δημοσίου Δικαίου
Η νομική κατάρτιση, η διαρκής επιμόρφωση και η εμπειρία της, την έχουν οδηγήσει να χειριστεί με επιτυχία, πλήθος υποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων, σε συμβουλευτικό και σε δικαστικό επίπεδο.
Διαβάστε περισσότερα

—–   ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ  —–

—–   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  —–

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών 
Αριθμ. Απόφασης ΑΣΕΑΔ 48 /2015
Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)
“Προσφυγή ανήλικου αθλητή TAEKWON DO για ακύρωση απόφασης της Α.Ο.Τ.Ε. (Αθλητικής Ομοσπονδίας TAE KWON DO Ελλάδος). Με την ως άνω απόφαση απορρίφθηκε αίτησή του για τη μεταγραφή του σε άλλο αθλητικό σωματείο, βάσει της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 4 του εσωτερικού Κανονισμού μεταγραφών της Α.Ο.Τ.Ε, που ορίζει ότι :. «Αθλητές –τριές, που έχουν καταλάβει 1η έως 3η θέση σε Βαλκανική-Ευρωπαϊκή-Παγκόσμια και Ολυμπιακή νίκη, δύνανται να μεταγραφούν μετά την πάροδο 3 ετών και εφόσον συναινεί το σωματείο τους…..»

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜονΠρωτΘεσ. 3509/2017
Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα
Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης για το ποσό των 59.030,43 ευρώ

Ανακοπή κατά Κατασχετηρίου εις Χείρας Τρίτων – Επίδοση για δεύτερη φορά εντός του έτους των ίδιων επιταγών προς πληρωμή – Σιωπηρή παραίτηση από τις προηγούμενες, που θεωρείται ότι ουδέποτε ασκήθηκαν – Ακύρωση του Κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων, που στηρίζεται εν μέρει σε αυτές.
(άρθρα 933 παρ. 1,2, 924, 926 παρ. 2, 294, 295, 299, 919, 922 ΚΠολΔ, 167 ΑΚ)
(περίληψη κειμένου)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρ.Εφ.Θεσ Α’ Βαθμού 440/2009

Δικηγόρος : Θεοδώρα Τζήκα

-Άρθρα: 472, 471 παρ. 1, 497 παρ. 1,2 ΚΠΔ (όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 27 Ν. 3904/2010)-

Αίτηση κατ’άρθρο 472 ΚΠΔ για την άρση αμφισβήτησης περί του ανασταλτικού αποτελέσματος της έφεσης, σχετικά με το επιβληθέν από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μέτρο ασφαλείας της απέλασης. Κρίση ότι η μη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος στην έφεση αφορά μόνον τη στερητική της ελευθερίας ποινή και όχι το μέτρο ασφαλείας.

Theodora TzikaΑΡΧΙΚΗ