My Blog

Διοικητικό Δίκαιο- Διαδικασία Αναστολών- Ανάκληση απόφασης κατά το άρθρο 205 παρ. 5 ΚΔΔ – Νεότερα στοιχεία – ΜονΔιοικΠρωτ.Θεσ. 389/2019

Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ/νικης 389/2019
Διαδικασία αναστολών – Aνάκληση απόφασης κατά το άρθρο 205 παρ. 5 ΚΔΔ- Νεότερα στοιχεία.
Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

Δεκτή αίτηση με την οποία επιδιώκεται η Ανάκληση της υπ’ αριθμ. … … απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση της αιτούσας για την αναστολή εκτέλεσης των …… …. …. …. … …. …. …. …. κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων (Τραπεζών) του Περιφερειακού ΚΕΑΟ …., μέχρι του ποσού των 49.739,82 ευρώ με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας με την επωνυμία «…….», στην οποία συμμετείχε η αιτούσα ως ομόρρυθμο μέλος, για την ικανοποίηση οφειλής της προς το καθού η αίτηση ν.π.δ.δ. (ΕΦΚΑ), καθώς και για την αναστολής εκτέλεσης των … …. …. … … … …. …. Κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων (τραπεζών) του Περιφερειακού ΚΕΑΟ …., με τα οποία επιβλήθηκε κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμού της αιτούσας, ως ομόρρυθμο μέλος της ως άνω εταιρίας, για την ικανοποίηση της ίδιας οφειλής. Επειδή, στο άρθρο 205 παρ. 5 προβλέπεται ότι: « Οι αποφάσεις που εκδίδονται για τη αίτηση αναστολής μπορούν να ανακληθούν εν όλω ή εν μέρει, ύστερα από αίτηση διαδίκου….., αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία…». Επειδή, εν προκειμένω, είχε απορριφθεί αίτηση της αιτούσας για την αναστολή εκτέλεσης των ως άνω κατασχετηρίων, καθώς κρίθηκε ότι βάσει των στοιχείων της δικογραφίας δεν συνέτρεχε το στοιχείο της ανεπανόρθωτης βλάβης της εν λόγω διαδίκου από την περαιτέρω εκτέλεση αυτών. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επιδιώκει την ανάκληση της προαναφερόμενης απόφασης, προβάλλοντας ότι επανήλθε στην εργασίας της, λόγω λήξης της άδειας μητρότητας, ότι η καταβολή των ημερομισθίων της γίνεται σε
λογαριασμό της στην «……..» Τράπεζα και ότι η κατάσχεση των ποσών θα της επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, συνιστάμενη σε αδυναμία κάλυψης των δαπανών διαβίωσης της ίδιας και της οικογένειάς της. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της προσκομίζει, ως νεότερα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την επάνοδο του Δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής, τα ακόλουθα έγγραφα: α) την από …. έγγραφη δήλωση του εργοδότη της ..…. , β) το από…… έγγραφο της «…..» τράπεζας, με το οποίο βεβαιώνεται πως ο λογαριασμός της αιτούσας με αριθμό ……… είναι μισθοδοσίας, γ) αποδεικτικό της ΑΑΔΕ … …
Επειδή, τα προσκομισθέντα έγγραφα αποτελούν νεότερα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την επάνοδο του δικαστηρίου επί της Αίτησης Αναστολής. Από τα στοιχεία αυτά, αποδεικνύεται πλέον σαφώς ότι η εφεξής δέσμευση των όποιων ποσών εισρεύσουν στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό, θα προκαλέσει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής της, ήτοι κίνδυνο στέρησης των βασικών μέσων διαβίωσης της ίδιας και της οικογενείας της. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η Αίτηση Ανάκλησης, να ανακληθεί εν μέρει η υπ’αριθμ. ,… … απόφαση του δικαστηρίου τούτου και να ανασταλεί για τον εφεξής χρόνο η εκτέλεση του υπ’αριθμ. …/… κατασχετηρίου εγγράφου του ΚΕΑΟ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Ανακαλεί την υπ’αριθμ. … … απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Αναστέλλει για τον εφεξής χρόνο την εκτέλεση του …/… κατασχετηρίου εγγράφου. Συμψηφίζει δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Διαδικασία Αναστολών- Ανάκληση απόφασης κατά το άρθρο 205 παρ. 5 ΚΔΔ – Νεότερα στοιχεία – ΜονΔιοικΠρωτ.Θεσ. 389/2019