My Blog

Διοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσ. 778/2016

Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσσαλονίκης 778/2016

Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ.

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου του … Τμήματος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ……  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος της αιτούσας πρόστιμο συνολικού ύψους 9.697,10 ευρώ, λόγω μη τήρησης του ισχύοντα πίνακα προσωπικού Ε4 και αδήλωτης απασχόλησης εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4255/2014. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την οικονομική κατάσταση της αιτούσας, ήτοι ότι λειτουργεί με ζημία κατά τα τελευταία τρία έτη, αφετέρου δε το ύψος του επιβληθέντος  προστίμου, κρίνει ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της σε σχέση με τον επαγγελματικό εξοπλισμό της επιχείρησής της, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Κατόπιν αυτού, το Δικαστήριο, σταθμίζοντας περαιτέρω, τη βλάβη αυτή προς το δημόσιο συμφέρον, κρίνει ότι η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη των ανώτερων μέτρων σε σχέση με τον επαγγελματικό εξοπλισμό της επιχείρησής της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικώς ασκηθείσας προσφυγής της αιτούσας. Για τους λόγους αυτούς: Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό …../….. Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου του … Τμήματος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ……  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε σχέση με τον επαγγελματικό εξοπλισμό της επιχείρησής της, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από την αιτούσα προσφυγής. Διατάσσει την κατάπτωση, υπέρ του Δημοσίου, παραβόλου ποσού εβδομήντα (70) ευρώ και την απόδοση στην αιτούσα παραβόλου ποσού τριάντα (30) ευρώ. Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσ. 778/2016