My Blog

Διοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Ταμειακών Βεβαιώσεων και Ατομικών Ειδοποιήσεων- Διαδικασία Ανατολών 200 επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 132/2019

Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσσαλονίκης 132/2019

Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

 

Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Ταμειακών Βεβαιώσεων και Ατομικών Ειδοποιήσεων του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Περιφερειακό ΚΕΑΟ ……., για το συνολικό ποσό (μετά προσθέτων τελών) των 41.965,85 ευρώ. Οι ως άνω οφειλές προέρχονται από καταλογισμό ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σε βάρος του αιτούντος ως ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας με την επωνυμία «……….». Η αναστολή ζητείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που έχει ασκήσει ο αιτών κατά των ίδιων πράξεων και η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του αιτούντος (6.466,56 ευρώ για το φορολογικό έτος 2017), κρίνει ότι το ύψος του προς είσπραξη ποσού, συγκρινόμενο με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος (τα εισοδήματά του σε συνδυασμό με τις οικονομικές του υποχρεώσεις), είναι δυσανάλογα μεγάλο. Συνεκτιμώντας, εξάλλου, ότι δεν συντρέχουν συμφέροντα τρίτων ή ιδιαίτεροι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των οποίων οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχής της αιτήσεως θα ήταν σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, το Δικαστήριο, κατά το βάσιμο ισχυρισμό του αιτούντος, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων θα δυσχεράνει σε υπέρμετρο βαθμό την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και θα τον οδηγήσει σε οικονομικό κλονισμό. Συνεπώς, συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής του αιτούντος. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Δέχεται την αίτηση αναστολής . Αναστέλλει την εκτέλεση των με αριθμούς … … … … … Ταμειακών  Βεβαιώσεων και των με αριθμούς …. …. ….. ….. …. Ατομικών Ειδοποιήσεων του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Περιφερειακό ΚΕΑΟ ….., μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του αιτούντος. Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Ταμειακών Βεβαιώσεων και Ατομικών Ειδοποιήσεων- Διαδικασία Ανατολών 200 επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 132/2019